Blikkåpner header nøytral

Blikkåpner-kveld

Fra
2. februar

Til
2. februar

Tidspunkt
Kl. 17.00 - 20.00

Bli med på Blikkåpner-kveld! For deg mellom 16 og 19 år. 

Våre Blikkåpnere inviterer jevnlig ungdom inn i museet og har mange morsomme aktiviteter!

Følg Blikkåpnerne på Instagram for mer informasjon.