Hilmar Fredriksen, Kartoteket, fra siden.
Hilmar Fredriksen, Kartoteket. Foto: Tone Iren Eggen Tømte / Lillehammer Kunstmuseum

En svimlende mengde visuell informasjon

En mengde små papp-plater med en en svimlende mengde visuell informasjon har blitt varemerket til kunstneren Hilmar Fredriksen. Han er en pioner innenfor performance og konseptkunst i Norden. 

Hilmar Fredriksen, Kartotekblad fra kartoteket. Foto: Camilla Damgård / Lillehammer Kunstmuseum

Foretrakk kafé fremfor atelier

Da Fredriksen studerte ved kunstakademiet i Düsseldorf i 1980, foretrakk han å gå på kafé fremfor atelier for å arbeide best kunstnerisk. På disse kafébesøkene begynte han å tegne, male og skissere kunstneriske ideer på små papp-plater. Dette lille kartotekformatet viste seg å være velegnet for slik kunstnerisk utfoldelse.

Små malerier

Siden tiden ved akademiet i Düsseldorf har han laget over 1000 av disse små maleriene, som han etter hvert begynte å oppbevare i spesialbygde pappesker. Kartotekformatet ble Hilmar Fredriksens fremste medium for å tenkt, både visuelt og idémessig. 

Stor bredde av motiver

Mange av "kartotekbladene" har gjenkjennelige motiver, mens andre er helt abstrakte. Mange har også blandingsmotiver. Noen ser ut som om de er tatt rett ut av hverdagslivet, noen er stemningsfulle, mens andre viser hen til andre arbeider av Fredriksen selv. Enkelte uttrykker også funksjoner – de henviser til prosesser og bevegelser.

Over 150 utvalgte malerier

Nå kan Hilmar Fredriksen se tilbake på over 40 års arbeid med disse små maleriene. Med sine mange hundre bilder utgjør kartoteket en svimlende mengde visuell informasjon. Kartotekets overveldende karakter kommer spesielt til uttrykk når flere blir montert sammen. I utstillingen HILMAR FREDRIKSEN. ØYE–BLIKK kan du se over 150 av disse maleriene, på en og samme vegg. Utstillingen vises på Lillehammer Kunstmuseum 21.10.23 - 03.03.24.

 

Hilmar Fredriksen, Kartotekblad fra kartoteket. Foto: Camilla Damgård / Lillehammer Kunstmuseum

Hilmar Fredriksen, Kartotekblad fra kartoteket. Foto: Camilla Damgård / Lillehammer Kunstmuseum