Hilmar Fredriksen, Kommunikasjonsstykke 2
Hilmar Fredriksen, Kommunikasjonsstykke, 1979. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Foto: Tom Sandberg.

Samhandling og mystikk i performancekunst

Med interesse for mystikk og religion, og et solid innslag av humor, har kunstneren Hilmar Fredriksen gjort seg bemerket. Allerede som ung student laget han installasjonen som fremdeles står sentralt i hans kunstnerskap. 

En pioner innenfor konseptkunst

Hilmar Fredriksen (f. 1953) var blant de tidligste kunstnerne i Norge som arbeidet med lik vekt innenfor helt ulike uttrykksformer som maleri, objekt, installasjon, konseptkunst og performance. Han er en pioner innenfor performance og konseptkunst i Norge. Fredriksen beveger seg uanstrengt mellom erfaringer fra hverdagslivet og interessen for mystikk og religion. Mye av hans kunst kretser rundt myte, med et solid innslag av humor. 

Hilmar Fredriksen, Kommunikasjonsstykke, 1979. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Foto: Tom Sandberg.

Sterk symbolikk

Allerede som student lagte han verket som skulle komme til å stå helt sentralt i hans kunstproduksjon. Kommunikasjonsstykke (1979) er en vogn laget til performance, hvor verkets tema er gjensidig avhengighet. I vognen skulle det sitte en person, ganske inneklemt. En annen person skulle trille vognen, men denne skulle bære ugjennomsiktige briller og være avhengig av anvisningene fra personen i vognen. Personen inne i vognen kunne på sin side bare se ut gjennom en smal spalte. Selve vognen har en vakker utforming i bøyet treverk, og er forsynt med barnevognhjul.

En mystisk side

Verket Kommunikasjonsstykke handler ikke bare om samhandling, det har også en mystisk side. Den smale spalten som passasjeren kan se ut gjennom, er for Hilmar Fredriksen et bilde på det mystiske. Mystikk kommer av gresk og betyr å lukke øyne eller munn. Det mystiske oppstår altså ved en inngang som iblant åpner seg, og iblant lukker seg. 

Et gjennomgangstema

Boksen med en spalte som er brukt i Kommunikasjonsstykke, er senere blitt et gjennomgangstema i Hilmar Fredriksens produksjon. Den er blitt et bilde på forholdet mellom kropp og sjel, og på det hverdagslige og det mystiske. Dette kommer til uttrykk på flere ulike måter og kan utforskes i utstillingen HILMAR FREDRIKSEN. ØYE–BLIKK på Lillehammer Kunstmuseum.