Konrad Mägi & Fast samling
Konrad Mägi, "Meditation" / Axel Revold, "Dameportrett"

Spesialomvisninger

Hva kan kunsten bidra med? Bli med på våre opplegg som tilpasses ulike fag eller aktuelle temaer som kunstperspektivet kan belyse.

Å besøke et kunstmuseum kan for mange være første møtet med original kunst. Det kan også være en igangsetter for nytenkning, refleksjon og konkretisering av temaer elevene har arbeidet med på skolen. Vi har både faste og temporære utstillinger.

I omvisningen legges det vekt på undring, dialog og gjerne diskusjon i møtet med kunsten. Det legges opp til kreative oppgaver underveis.
Det er også mulig å legge til et opplegg på Verkstedet ved forespørsel.

Gjeldende utstillinger: Konrad Mägi og Fast samling

Praktisk informasjon:

  • Hvem: 1. - 3. klasse
  • Når: Uke 2 -13
  • Sted: Lillehammer Kunstmuseum
  • Varighet: 45 - 60 min
  • Antall: maks 30 elever
  • Kontakt for booking: kari.kalbakk@lillehammermuseum.no