Samlingen

Lillehammer kunstmuseum er Innlandets eneste kunstmuseum. Museet har en regional forankring,
nasjonal relevans og internasjonal profil. Samlingen, som består av rundt 1800 verk, er spesielt sterk
når det gjelder norsk maleri mellom 1880 og 1920. De siste årene er den styrket med en rekke
fotografiske verk og installasjoner. Lillehammer kunstmuseum forteller norsk kunsthistorie fra de
siste 220 år på en helhetlig måte.

Donasjoner fra private samlere som Einar Lunde, Oskar Johannessen og Jon Dobloug utgjør kjernen
av samlingen, som for en stor del eies av Lillehammer kommune. En rekke viktige verk er også
deponert fra privatpersoner og Sparebankstiftelsen DNB.

Antall funnet: 1149

Velg periode