Skole- og barnehagetilbud

Museum
Målgruppe

Lillehammermalerne

5. trinn

Hvem var «Lillehammermalerne»? Et mye brukt begrep, men hvordan gi det innhold for barn?

I flokk til flokk

5. - 6. trinn

Vi lærer om skulptur og kunstneren Gitte Dæhlin.

Et møte med kunst

6. trinn

Hva er kunst? Hvordan gi kunstbegrepet et meningsfylt innhold for barn?

Portrettet

8. - 10. trinn

Å se seg selv og andre

Følelser i kunsten

Barnehage

Vi leker og undrer oss rundt temaene følelser, kroppsspråk og ansiktsutrykk.

Dyr i kunsten

Barnehage

Omvisning og verksted med utgangspunkt i museets kunstsamling.

En dag i kunsten

2. trinn

Omvisning og verksted med vekt på bruk av farger og former.