Werenskiold, Yndlingspromenaden, 1882_20111031-023-1.jpg
Werenskiold, Yndlingspromenaden, 1882

Leie digitale bilder

Ønsker du å leie digitale bilder av verk fra vår faste kunstsamling?

Normal leveringstid er 14 dager, men ved nyfotografering må lengre tid beregnes.

Bildematerialet sendes som digitale filer på e-post eller på CD etter kundens ønske. Reproduksjonstillatelse fra opphavsrettens innehaver må foreligge. For spørsmål og evt. tillatelse kontakt BONO:bono@bono.no. Denne betingelse må være oppfylt før Lillehammer Kunstmuseums reproduksjonstillatelse er gyldig.

Leietid: 3 måneder.

For bestilling kontakt registrator Line Ørstavik. E-post: line.orstavik@lillehammermuseum.no