Utstillingssaler_Ida Rohde
Foto: Veslemøy Furuseth / Lillehammer Kunstmuseum

Utlån

Les våre retningslinjer og betingelser for utlån.

Lillehammer Kunstmuseum låner ut verk til kunstinstitusjoner; museer og andre utstillingssteder både nasjonalt og internasjonalt. Det er mulig å søke om lån for en kort- eller en lengre periode. Vi deponerer ikke kunst til andre institusjoner.

Søknad om lån

For å låne et eller flere verk må det sendes en skriftlig forespørsel til: post@lillehammermuseum.no

Forespørsel må inneholde:
  • Låntaker og kontaktinformasjon
  • Verkets kunstner, tittel og årstall
  • Ønsket låneperiode
  • Konsept for utstillingen og beskrivelse av den kunstfaglige hensikten med den
  • Fasilitetsrapport
  • Grunnplan, der sikringstyper og sertifisering er merket

Behandlingstid må påregnes. Når et utlån er godkjent/avslått vil søker få skriftlig beskjed. Frist for innsendt søknad er minimum 8 måneder før utstillingsåpning.

Kontrakt og lånetid

Ved godkjenning av utlån vil det bli utarbeidet skriftlig avtale, signert av begge parter. Kontrakten inneholder spesifiserte betingelser og låneperiode. Kontrakten må signeres senest to måneder før utstillingsåpning og en forsikringsbekreftelse må sendes utlåner i god tid før verkene hentes.

Utlånet kan tidligst hentes to uker før åpning og returneres senest to uker etter utstillingen er lukket.
Museet forbeholder seg retten til å få igjen gjenstandene i løpet av utlåns-perioden i tilfelle spesielle behov skulle oppstå.

Kostnader

Ved godkjennelse av utlån, må det påregnes et administrasjonsgebyr. I tillegg dekker låntaker kostnader for forsikring, pakking og transport, og eventuelle andre kostnader som innglassing, baksidebeskyttelse, konservering og kurer. Lillehammer Kunstmuseum skal godkjenne transport og vurdere behov for pakking. Alle omkostninger avtales før kontrakten signeres.