Å HJEMME SEG - I Sigrid Undsets hus er det mange rom

Tidligere utstilling

20. mai – 27. oktober 2019

Bli med på en labyrintisk vandring gjennom Sigrid Undsets liv.

 I 2019 er det 100 år siden den nobelprisvinnende forfatteren Sigrid Undset bosatte seg på Bjerkebæk i Lillehammer. Utstillingen "Å hjemme seg" er sommerens store utstilling i Lillehammer Kunstmuseum.

For Undset var hjemmet selve fundamentet for livets utfoldelse. Både i hennes litteratur og liv får hjemmet en avgjørende rolle. Utstillingstittelen «Å hjemme seg» er hentet fra Undsets selv der hun beskriver gleden ved å skape sitt eget bosted. Tittelen har en dobbel betydning. Den henspiller både på tilfredsstillelsen ved å skape rom for seg og sine – samtidig som det var et sted hvor hun kunne «hjemme seg» bort og skjerme seg fra det økende ytre presset fra omverdenen.

Utstillingen rommer både kunst og kulturobjekter som til sammen vil danne rammen for Undsets smak og ideologi, deriblant verk av Carl Larsson, Prins Eugen, William Morris, Agnes Slott-Møller, Gerhard Munthe og Theodor Kittelsen. Utstillingen iscenesettes som en labyrintisk vandring gjennom de mange rom i Sigrid Undsets liv.

Hvert rom i labyrinten har sin unike farge og sitt tema, og gir innblikk i ulike aspekter ved Undsets liv: Barndommen – Reisen – Japonisme – Hjemme i Norden – Lillehammer – Bjerkebæk – Hedevig Anker – Middelalderen – Religiøsitet – Lykkelige dager.


Kurator: Cecilie Skeide

Prosjektleder: Gry Pettersbakken