When I go out I bleed magic og Nå og da dro nissen i tøylene_2

Ingrid Torvund/Jonas K. Mailand, When I go out I bleed magic, 2015, stillbilde fra video. John Bauer, Nå og da dro nissen i tøylene, 1907.

Det eventyrlige

Utstillingen "Det eventyrlige – mellom myte og virkelighet" tar oss med inn i dypet av skogslandskapet, inn i naturfenomen, sansefornemmelser og naturmystikk.

Her har Theodor Kittelsen (1857–1914), John Bauer (1882–1918), Elsa Beskow (1874–1953) og Tove Jansson (1914–2001) en helt spesiell posisjon i nordisk kunst og kulturhistorie. På eiendommelig vis har de formgitt opplevelser av noe eventyrlig i det naturlige hvor det allmennmenneskelige og det urovekkende opptrer side om side. 

Theodor Kittelsen, Nøkken, 1887. Foto: Andreas Harvik/Nasjonalmuseet

Theodor Kittelsen, Skogtroll, 1892. Foto: Jaques Lathion/Nationalmuseet

Theodor Kittelsen, På veien til gilde i Troldslottet. Foto: Thomas Widerberg/Blaafarveværket Kittelsen-museum

Elsa Beskow, Smånissene, 1910. Foto: Nationalmuseum Stockholm

Elsa Beskow, Smånissene, 1910. Foto: Hans Thorwid / Nationalmuseum Stockholm

John Bauer, Gutten som aldri var redd, 1912. Foto: Cecilia Heisser/Nationalmuseum Stockholm

De siste årene har eventyret som kulturfenomen fått en ny aktualitet i både billedkunst, litteratur og film. En tydelig tendens i vår stadig mer globaliserte, gjennomdigitaliserte og oppmålte samtid, er en tilbakeskuende lengsel og en søken etter nærhet til naturen.

Typiske tendenser er ny interesse for gamle tradisjoner, materiell eller -immateriell håndverk, sagn, myter og fortellinger hvor virkelighetsbeskrivelser viker til fordel for overnaturlige og magiske hendelser.

Utstillingen Det eventyrlige undersøker disse fenomener gjennom ikoniske verk av Kittelsen, Bauer, Beskow og Jansson satt opp mot dagens samtidskunst av Ingrid Torvund, Máret Ánne Sara og Astrid Nondal.

Utstillingen er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.