Jakob Weidemann, Mai, 1967_utsnitt_ Maihaugen Foto Camilla Damgård
Jakob Weidemann, Mai, 1967 (utsnitt), Maihaugen. Foto: Camilla Damgård / Maihaugen

Weidemann-maleriet Mai

Jakob Weidemanns maleri Mai måler 16 x 6 meter og er det desidert største maleriet kunstneren har malt.

Kunstverket ble bestilt av de Sandvigske Samlingers Venner til hovedveggen i den gamle Maihaugsalen i 1967, og er vanligvis kun å se som bakgrunn på scenen i Maihaugsalen ved enkelte arrangementer.

I forbindelse med utstillingen Kinds of Blue – Jakob Weidemann 1942–1957, som vises i anledning kunstnerens 100-årsjubileum, vil det monumentale kunstverket i Maihaugsalen være tilgjengelig for publikum fra 17. juni til 15. august.

Om kunstverket

I løpet av om lag fire måneder i 1967 mestret Weidemann det nesten 100 m2 store formatet i en intensiv kreativ prosess. Til tross for de store tekniske utfordringene klarte han å opprettholde effekten av livlighet og spontanitet.

Betrakterens blikk trekkes fra sentrum med utallige små former via ekspansive gester og divergerende fargeflater til lerrets sider og derfra tilbake til sentrum og forblir dermed i konstant dynamisk bevegelse.

Mai er et typisk eksempel på Weidemanns abstrakt-ekspressive fase etter 1963, der hans malerier domineres av markante gester og åpne flater. Fargevalg er typisk for denne fasen i hans kunstnerskap. Dette er også tiden for hans største suksesser, ikke bare i Norge, men også internasjonalt.

Weidemann og Lillehammer

Jakob Weidemann ble i 1954 gift med journalisten Anne Marie Frøisland (1921–2010), som hadde vokst opp på Lillehammer. Helt i starten av arbeidsprosessen skrev Weidemann navnet til kona Anne med store bokstaver på lerretet øverst til venstre i midten. Dette mentale referansepunktet forble synlig til slutten av arbeidet.

I dag er bildet uløselig knyttet til ekteparets flytting fra Oslo til Lillehammer. Mens Jakob arbeidet med bildet, oppdaget Anne småbruket Ringsveen som fungerte som et lykkelig hjem for ekteparet fra 1968 i mer enn tre tiår, til slutten av deres liv.