Per Krohg, Kamelenes ankomst til Nefta
Per Krohg, Kamelenes ankomst til Nefta, Tunis (1924) / Lillehammer Kunstmuseum

Pariserne

Tidligere utstilling

26. mai - 30. september 2018

Sommeren 2018 viser Lillehammer Kunstmuseum en stor utstilling med «Pariserne», Henrik Sørensen, Jean Heiberg, Axel Revold og Per Krohg.

Disse kunstnerne var elever hos den franske maleren Henri Matisse (1869-1954) i Paris. Utstillingen består av et 100-talls arbeider lånt inn fra kunstinstitusjoner fra hele Skandinavia og fra en rekke privatpersoner.

Henri Matisse

Henri Matisse regnes som en av det 20. århundres desidert ledende malere. Fra høsten 1908 og i drøye tre år, drev Matisse en malerskole i Paris. I løpet av perioden var rundt hundre kunstnere mer eller mindre knyttet til undervisningen. Til sammen var 15-20 nordmenn innom Académie Matisse. De mest sentrale var Jean Heiberg, Henrik Sørensen, Per Krohg og Axel Revold.

Korrekturen fra Matisse var gjennomgående meget radikal og det ble undervist i stilleben, croquis, og aktmaling. Valørmaleriet skulle komme til å vike plassen for flatemaleriet. Varme og kalde fargeflater, som regel sterke og urealistiske, ble satt opp mot hverandre og gjerne innrammet av en markant konturlinje.

Matisse korrigerte to til tre ganger i måneden. Da sto alle rundt og mottok «dommen». Det meste var teknisk tillatt, men ikke alle påfunn gavnet helhetsinntrykket.  Det maleriske resultatet ble aldri helt abstrakt, men fikk en ekspressiv karakter som i første omgang skapte oppmerksomhet og kritikk.

«Svartbekken»

På Høstutstillingen 1909 fikk Henrik Sørensen enorm oppmerksomhet for sitt ekspressive maleri «Svartbekken», som skulle bli kalt verdens første ekspresjonistiske maleri av kunstkritiker Roger Fry. Dette var opptakten til «Matissisterne», eller «Pariserne» som de ble kalt, og markerer det modernistiske gjennombruddet i Norge.

Male norsk natur på fransk manèr

Bortsett fra Per Krohg som bodde fast i Paris reiste Jean Heiberg, Henrik Sørensen og Aksel Revold hjem tidlig på 1910-tallet. Mens de svenske Matisse-elevene reiste hjem for å formidle det moderne samfunn i begynnelse av det 20. århundre, malte de norsk kunstnerne norsk natur på fransk maner. I motsetning til Matisse-elever fra andre land ble de norske tidlig anerkjent både blant betraktere og et lite, men kjøpesterkt publikum.

Montparnasse i 1920-årene

Etter krigens slutt dro de sentrale Matisse-elevene tilbake til Paris, hvor de markerte seg i det store skandinaviske miljøet på Montparnasse i 1920-årene. De fire utstillerne utviklet seg og malte annerledes enn under den direkte påvirkningen en fra Akadèmie Matisse. Det kunstneriske uttrykket var likevel radikalt og selvstendig, og var preget av samtidens internasjonale trender.

Kurator Svein Olav Hoff