Luo Yang, From the series Girls, 2008-16, utsnitt

Luo Yang, fra serien GIRLS, 2008-16, utsnitt.

Kvinnelige kinesiske kunstnere Stepping Out!

På Lillehammer Kunstmuseum vises nå utstillingen Stepping Out! Dette er den første utstillingen i Norden som viser kinesisk samtidskunst med bidrag utelukkende fra kvinnelige kunstnere.

Peng Wei, Lady Tang Nurses Mother-in-Law fra Old Tales Retold, 2021.

Kvinnelig identitet i kunsten

Utstillingen Stepping Out! har svært ulike uttrykksformer, men felles er at kunstnerne er opptatt av kvinnelige identiteter i kunsten og i samfunnet ellers.

Noen protesterer mot diskriminering, mens andre analyserer den idealiserte rollen som kvinner hadde i den kinesiske kunsten for 1000 år siden. For eksempel tar kunstneren Peng Wei i verket Old tales Retold utgangspunkt i gamle pennetegninger der kvinnen historisk sett har vært fremstilt passiv, og gir de en aktiv rolle.

Hemmelige rom blir offentlige

Flere av kunstnerne viser kunst som handler om kvinnelig seksualitet, kroppspress, prostitusjon eller dobbeltmoralen i samfunnet.

For eksempel kan vi i Cui Xiuwens video Ladies Room få innblikk i prostituerte kvinner som følelsesløst gjør seg klare for en kveld på byen. Her er kvinners sosiale og "hemmelige" rom gjort offentlig for oss.

Sorte porselensgjenstander formet som vaginaer.

Liu Xi, Our God is Great, 2018-21, del av installasjon.

Kvinners vanskelige kår

Andre kunstnere dokumenterer den vanskelige situasjonen som utallige kvinner hadde under Maos ledelse fra 1949 til 1976. Det ble vedtatt at de skulle være likestilling i samfunnet, men det ble ikke gjennomført i realiteten.

For eksempel har kunstneren Hu Hong gjennom sin bildeserie Witness to Growth satt faser i sitt eget liv i relasjon til milepæler i kinas historie. 

Den trøblete ettbarns-politikken

De kvinnelige kunstnerne tematiserer dilemmaene mellom familietradisjoner og det å ha et moderne yrke. Et tema som løftes er ettbarns-politikken som Kina førte gjennom cirka 30 år.

Denne politikken gjorde at landet fikk et stort overskudd av gutter og mange jenter ble oppfostret under et stort press med ekstra store forventinger fra sine foreldre. Flere av kunstnerne i Stepping Out! har vokst opp i denne perioden og kunsten er derfor preget av dette. 

Kvinnelig perspektiv i kunsten

Utstillingen viser og forteller mange historier om kvinners skjebner fortalt fra et genuint kvinnelig perspektiv med spennende virkemidler og kunstneriske strategier.

Alle 26 kunstnerne som er med i utstillingen er født mellom 1960 og 1995 og deres perspektiver gjør utstillingen unik og spennende.

 

 

© Opphavsrett for bilder: Kunstnere, fotografer og juridiske eiere.