Utvidelser_16-9.png
Sverre Wyller, Post 4, 2007. Utsnitt. Foto: Camilla Damgård / Lillehammer Kunstmuseum

Utvidelser – Ny kunst, ny samling

Tidligere utstilling

11. september–17. oktober 2021

I denne utstillingen presenterer vi alle verk innkjøpt for Kulturdepartementets tildeling av korona-midler.

 

Målsetningen med tildelingen var å stimulere både samtidskunstnerne, de private galleriene og gi museene en sårt tiltrengt mulighet til å erverve nye verk.  I tillegg vises gaver, deponier og innkjøp for egne midler gjennom det siste året.

Variert supplement

Verkene befinner seg innenfor et variert og bredt spenn av teknikker og uttrykk: fra fotografi, grafikk, glass, installasjon, tekstil og til glasskunst – felles er at de alle er viktige supplement til samlingen.  

Følgende kunstnere ble ervervet for korona-tildelingen: Per Barclay, Marie Buskov, Matias Faldbakken, Hilmar Fredriksen, Kari Møllstad, Mari Slaattelid, Kari Steihaug, Gerd Tinglum, Mette Tronvoll og Sverre Wyller. Patrick Huse, Werner Zellien og Per Kirkeby er gaver.

Matias Faldbakken,  Fuel Sculpture #02, 2014. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren og STANDARD (OSLO), Oslo. Fotograf: Vegard Kleven

 

En samling i endring

Utstillingens tittel, Utvidelser, viser både til samling og til kunstverk. Museene både ivaretar og former den kollektive hukommelsen. For kunstverkene inngår i en samling som stadig er forandring gjennom innkjøp, gaver og donasjoner. Den utvides stadig og retningslinjene for ervervelse av verk er alltid i endring. 

Kilde til undring og innsikt

Et kunstverk er en mangfoldig kilde til undring og ny innsikt. De kan utvide vårt perspektiv på livet og verden. Det skjer en utveksling mellom kunstnerens intensjoner og betrakterens erfaringer, som åpner for ulike tolkninger. I dette møtet bringes verket til live. Kunstverket er et tidsvindu som åpner mot fortid, nåtid og fremtid. Tolkningen påvirkes av både tid og sted.

 

Sverre Wyller, Post #4, 2007. Foto: Galleri Riis

Marie Buskov, The Weaver's Stroke, 2020.Gjengitt med tillatelse fra Marie Buskov/Galleri Riis, Oslo. Foto: Adrian Bugge

 

Gikk du glipp av åpningen? Se den her!