Line Bøhmer Løkken, Akvarell

Water Matter

Tidligere utstilling

14. september – 21. oktober 2018

Fotokunstner Line Bøhmer Løkken innvier Lillehammer Kunstmuseums nye prosjektrom med utstillingen Water Matter. 

En av vår tids største globale utfordringer er knyttet til vann som ressurs: forurensning, flom og tørke som resultat av endringer i vannets kretsløp. Eierskap og tilgang på rent vann er en av vår tids største utfordringer, og styres i økende grad av kapitalkrefter og politisk maktkamp. Dette har vært bakteppe for Løkkens billedlige tilnærming til elementet vann.

Vann finnes over alt, i oss og rundt oss. Vann er grunnlaget for vår eksistens. For mye eller for lite får store konsekvenser for alt levende. Så naturlig, men så sårbart. Tilgjengelig for noen, men ikke alle. Eierskap og tilgang til rent vann er en av vår tids største utfordringer. Kampen om vannet tilspisser seg, og internasjonalt ser vi en økende tendens til privatisering av vann.

I kontrast til dette har elver rundt om i verden fått status som en juridisk person, med alle tilhørende rettigheter, plikter og forpliktelser. Jordens blodårer sidestilles med mennesker, men hvordan kan man sikre at dens rettigheter respekteres? Og hvordan kan vi øke vår bevissthet rundt sammenhenger og konsekvensene for vannkvaliteten både lokalt og globalt?

Mjøsa - et kunstprosjekt

Line Bøhmer Løkken er én av de tolv kunstnerne som deltar i Mjøsa – et kunstprosjekt, initiert av Egil Martin Kurdøl. Prosjektet materialiserer seg i de ulike kommunene langs Mjøsa fra 10-16. september. Med utgangspunkt i Mjøsa som geografisk, miljømessig, historisk og kulturelt fenomen har kunstnerne stått fritt til å skape sine verk i forlengelsen av dette.

Med én fot i vannforskning og én i kunsten har Line Bøhmer Løkken ved hjelp av et undervannskamera dokumentert vannets reise fra de innerste breene i Jotunheimen til Mjøsas bredder. Løkkens kunstneriske utforskning baserer seg på egne estetiske skildringer, kombinert med NIVAs (Norsk institutt for vannforskning) vitenskapelige tilnærming til vann. Hun fremstiller både det hemmelighetsfulle og det sårbare; hvordan koloritten endres som resultat av sammensetning av partikler, alger, kjemiske stoffer og mikroorganismer.

Line Bøhmer Løkken

Line Bøhmer Løkken (f. Vågå) bor og arbeider i Oslo, hovedsakelig med fotografi. Hun er utdannet ved Högskolan för Film och Fotografi, Göteborgs Universitet. Tematisk undersøker hun hvordan vi relaterer oss til og opplever ulike steder, gjennom arkitekturen, menneskene eller objektene som definerer dem. De senere årene har hun vært opptatt av at fotografiet kan bære med seg en fysisk erfaring og ikke bare peke på noe i verden via blikket.

Løkken har gitt ut en rekke artists books; Pictures and Things, Sandaker vgs, Circular Exercises, Tøyen sentrum, Sameti og Immersed in Stone - Black Ice. Hun er en av kunstnerne som driver forlaget Multipress hvor hun bl.a. kuraterer og administrerer prosjektet Angle 1-90°. Les mer om kunstneren på  linebohmerlokken.com​​​​​​​​​​​​​​