Konrad Mägi, Saaremaa landskap, 1913–1914, Madis Üürikes samling i Stockholm
Konrad Mägi, Saaremaa landskap, 1913–1914, Madis Üürikes samling i Stockholm.

Opplev kunstrevolusjonen med Konrad Mägi

På Lillehammer Kunstmuseum kan du i vinter se malerier av den store estiske kunstneren Konrad Mägi. Denne utstillingen gir et unikt innblikk i banebrytende endringer i kunsten rundt 1910.

Kunst utvikler seg ofte i bølger. Det er først i ettertid man ser hvordan gamle normer blir utdatert og helt nye former og innhold overtar.

En slik markant endring skjedde rundt 1910, rett før første verdenskrig. I utstillingen om Konrad Mägi på Lillehammer Kunstmuseum kan du få innblikk i denne utviklingen. 

Spennende periode i kunsthistorien

På denne tiden florerte det av ønsker og behov for nye uttrykksformer innen maleri, skulptur, arkitektur, dans og poesi. Nedslagsfeltet var bredt, og vi finner de nye kunstformene i både Paris, Berlin og Moskva.

Det dukket opp nye stilarter som kubismen, konstruktivismen, dadaismen, futurismen, ekspresjonismen og fauvismen. Disse forkastet gamle tradisjoner. Fellesnevneren for kunstnerne var en ustoppelig trang til å finne nye former i kunsten. Disse skulle matche den ruvende generelle samfunnsutviklingen innenfor teknikk og vitenskap.  

Oljemaleri av landskap.

Konrad Mägi, Motiv fra Saaremaa, 1913–1915, Estlands kunstmuseum.

Konrad Mägi revet med

Konrad Mägi var bare 32 år gammel da denne endringen i kunsten skjedde. Han forlot raskt det gamle og startet å eksperimentere med nyskapende uttrykk for å finne sin egen måte å formidle det han opplevde, så og følte, på samme måte som pioneren Vincent van Gogh hadde gjort.

Mägi jobbet med direkte påføring av ren farge rett fra tuben, synlige penselstrøk og en bevisst rask malestil. Han kombinerte gjenkjenneligheten til et landskap eller en figur med et individuelt uttrykk.

Denne kombinasjonen av representasjon og abstraksjon var typisk for perioden rundt 1910. Mägi-utstillingen gir deg mulighet til å se hvordan hans kunst er en del av denne spennende utviklingen. 

Utstillingen Konrad Mägi – Estlands store maler kan du se på Lillehammer Kunstmuseum fra 26. november 2022 til 2. april 2023.