Konrad Mägi, Motiv fra Saaremaa, 1913–1915, Estlands kunstmuseum
Konrad Mägi, Motiv fra Saaremaa, 1913–1915, Estlands kunstmuseum.

Skyer i kunsten – et uttrykk for følelser

I utstillingen med Konrad Mägi, vinterens store utstilling på Lillehammer Kunstmuseum, ser man tydelig at kunstneren brukte skyer som aktive aktører i maleriene. 

Konrad Mägi var opptatt av skyer og må ha brukt mye tid på å observere ulike typer skyer. Meteorologer har nemlig lagt merke til at han tydelig har gjengitt bestemte skytyper som haugskyer, rukleskyer og makrellskyer i bildene sine.

En viktig rolle i malerienes budskap

Ser du nærmere på bildene til Mägi får du inntrykk av at han ikke bare var opptatt av den nøyaktige gjengivelsen av skyene, men at han også brukte dem som viktige og bærende elementer i bildene. Himmelen og skyene var ikke bare en bakgrunn for et malt landskap, de spiller også en viktig rolle i budskapet til bildene.  

Noen ganger ser det ut som at skyene dominerer hele landskapet: fiolette virvler, dyprøde bølger eller tårn av hvite skyputer. Det gir ofte Mägis landskaper en dramatisk atmosfære. Kunstneren lar oss føle kraften i naturen, og han bruker bevisst himmelens øyeblikks-fenomener for å uttrykke indre spenninger og følelser.

Oljemaleri av landskap.

Konrad Mägi, På vei fra Viljandi til Tartu, 1915–1916, Estlands kunstmuseum.


 

Formidler av følelser

Det er spesielt imponerende i maleriet "På veien fra Viljandi til Tartu" fra 1915–16. Her virker det som om de turbulente skyformasjonene river med seg trærne i dalen. Mägi brakte definitivt følelser inn på lerretet ved bruk av skyer. 

Utstillingen Konrad Mägi – Estlands store maler har fått strålende anmeldelser. Du kan se den på Lillehammer Kunstmuseum frem til 2. april.