Blikkåpner (1).png

Blikkåpner

Blikkåpnerne formidler kunst til unge gjennom sosiale medier og arrangementer!

Blikkåpnere er ungdom i alderen 16-19 år, som har som oppgave å gjøre kunst relevant for sine jevnaldrende. De bidrar til at Kunstmuseet skal oppleves som et spennende og fint sted å møtes for denne aldersgruppen.

Gjennom arrangementer, formidling, workshops og sosiale medier skal de gjøre kunst og utstillinger på Lillehammer Kunstmuseum tilgjengelig ut fra sitt eget blikk. Kunsten skal kunne ses på og oppleves med ungdommers egne erfaringer og kunnskap.

Blikkåpnerne får et unikt innblikk i museets virke. Her møter de ansatte med ulike oppgaver, følger forberedelser og gjennomføring av utstillinger og kommer i kontakt med kunstnere. I denne sammenhengen er ungdommene deltagende i museets arbeid. De har også en sentral rolle som rådgivere i forhold til hvordan museet på best mulig måte kan nå ut til deres aldersgruppe.

Blikkåpnere er et ungdomsprosjekt finansiert av Sparebankstiftelsen DNB. Vi har fått tilskudd til Blikkåpner-ordningen for 2023-2024. Våre blikkåpnere for denne perioden er Emil Strandheim, Ingeborg Amine Eriksen Lønne, Sigrid Vikøren Wangen, Joakim Berntsen og Helle Tofthagen.

Blikkåpnerne har hele museet til disposisjon på sine Blikkåpnerkvelder, der de selv velger innhold og aktiviteter. I tillegg har de omvisning for 16–19-åringer på utvalgte dager. Informasjon legges ut på Blikkåpnernes egen Instagram-konto og TikTok-kanal.

Instagram: @blikkapnerlillehammer

Tiktok: @blikkapnerlillehammer

Nasjonal nettside: https://www.blikkapner.no