logo

Blikkåpner

Blikkåpnerne formidler kunst til unge gjennom sosiale medier og arrangementer!

Blikkåpnerne fra 2020 sammen med de nye Blikkåpnerne fra 2021.

 

Heisann!😊

Vi er Blikkåpnerne på Lillehammer Kunstmuseum. Fem av oss har jobbet her siden desember 2020, og seks ble ansatt nå i høst! Vi driver med kunstformidling til unge mellom 16 og 19 år, gjennom sosiale medier, eventer og omvisninger. Prosjektet vårt støttes av Sparebankstiftelsen DNB.

Følg oss på Instagram @blikkapnerlillehammer for å følge med på hva vi driver med!

Det er vi som er de nye Blikkåpnerne!

 

Blikkåpner Lillehammer er et samarbeid med en rekke andre museer på Østlandet. Gjennom dette prosjektet har 6 ungdommer mellom 16 og 19 år fått betalt deltidsjobb, 2- 4 timer per uke.

Det å være Blikkåpner innebærer i hovedsak å formidle kunst til unge gjennom sosiale medier og arrangementer. Blikkåpnerne bidrar også med nye tanker og ideer, med mål om å gjøre museets utstillinger og aktiviteter mer tilgjengelig for et yngre publikum. Å jobbe som Blikkåpner er en unik mulighet til å utforske seg selv og sine interesser.

Prosjektet er inspirert av Blikopeners på Stedelijk Museum i Amsterdam, og det er Sparebankstiftelsen DNB som finansierer det hele. 

Følg @blikkapnerlillehammer på Instagram for å få et innblikk i hva som skjer på Lillehammer Kunstmuseum!

Blikkåpnere 2020.

Denne gjengen var de første Blikkåpnerne på Lillehammer Kunstmuseum.