Samlingen- Lilla vegg
Foto: Catrine Kildemo / Lillehammer Kunstmuseum

Hvordan presenterer man egentlig en kunstsamling?

Kunstsamlingen er Lillehammer Kunstmuseums største skatt. Den representerer museets identitet, karakter og retning når det gjelder fremtidige satsinger. Hvordan kan vi best presentere denne verdifulle samlingen når målet er å gi publikum en ny og omfattende oversikt? 

Av kurator og direktør ved Lillehammer Kunstmuseum, Nils Ohlsen.

Utelatelsens kunst

Det å presentere en kunstsamling kan sammenlignes med å mestre kunsten av "å utelate". Museer sitter ofte på langt flere skatter enn de har plass til å vise fram. De største kunstmuseene viser sjelden mer enn en liten del av sine samlinger. Dette kan virke paradoksalt, men det er en nødvendig del av kjerneoppgaven til ethvert kunstmuseum – å samle kunst og dokumentere dens utvikling. Hver generasjon, spesifikt hver kurator, plukker ut bestemte verk fra samlingen med stadig nye spørsmål for å belyse spesifikke historier, fenomener, personligheter eller problemstillinger. Det å velge hva som skal utelates blir derfor et viktig verktøy for å skape konsentrasjon og dybde.

Mange spørsmål

Det finnes ikke én presentasjon av en samling som er den beste. Før verkene henges opp på veggene, er det en lang planleggingsprosess som kan føre til svært ulike resultater. Det er mange spørsmål som må besvares i denne prosessen: Hva vil man fortelle, hva vil man fremheve, hva skal formidles og hvilken atmosfære vil man skape? Skal man vise de mest kjente verkene? De nyeste? Skal fokuset ligge på det enkelte verk, eller vil du vise en utvikling? Bør betrakteren se så mange verk som mulig, eller skal de heller tilbringe lang tid foran ett enkelt verk? Skal det gjøres koblinger til vår tid, eller skal betrakteren fordype seg i en svunnen tid?

Konsistent struktur

En gjennomtenkt struktur er avgjørende for hvordan du opplever og forstår en samlingspresentasjon. Valgene vi tar påvirker hvordan du oppfatter og responderer på kunsten. Men det er ikke nok å bare ta valg – det er essensielt å skape en sammenhengende og konsistent struktur. Hvert område mellom kunstverkene, hver vegg, hvert rom, og til og med hvert blikk gjennom rommene, må nøye planlegges og utformes bevisst. På denne måten kan presentasjonen bli en helhetlig og flott opplevelse. 

Målrettet kunstopplevelse

I utstillingen "SAMLINGEN – yndlinger og overraskelser" har vi satt oss som mål å formidle en historie i hvert rom. Disse rundt 15 delene utgjør til sammen en helhet. Et motiv som ansiktet, et sted som Lillehammer, en person som Frits Thaulow eller et fenomen som forskjellen mellom malerkunsten på 1880- og 1890-tallet, kan være utgangspunkt for hvert rom. Uten å hevde å være uttømmende, er målet å gi våre besøkende muligheten til å oppleve sentrale aspekter ved norsk kunsthistorie de siste 200 årene. Vi ønsker å synliggjøre både samlingens egenart og utviklingen i kunsthistorien, samtidig som vi stiller generelle spørsmål om hva som definerer kunst og hvilken rolle den kan spille i våre liv.

Vår nye utstilling «SAMLINGEN – yndlinger og overraskelser» åpner 17. februar. 


 

Poésie Norvégienne,1897, Christian Skredsvig (1854 – 1924)

Christian Skredsvig (1854 – 1924), Poesie Norvégienne, 1897, Olje på lerret. LKM.001643