Reinholdt Boll Prospekt av Lillehammer (1860-tallet), Jørn Hagen / Lillehammer Kunstmuseum

Kunstløypa

En annerledes «stolpejakt» som viser deg hvor Lillehammermalerne hentet motivene sine fra.

Kunstløypa tar deg med til et Lillehammer sett med Lillehammermalernes blikk. Fra slutten av 1800-tallet var byen et yndet sted for norske kunstnere. Her fant de motiver som vakte deres interesse og førte til at noen bosatte seg her og andre stadig vendte tilbake.

Innblikk i 1800- og 1900-tallets Lillehammer

Gjennom malerier og fotografier, hentet fra private og offentlige samlinger, presenterer Kunstløypa 1800- og 1900-tallets Lillehammer. Kopier av maleriene er satt opp der de ble malt eller der bygningene på bildet er flyttet. Skiltene er supplert med kort informasjon og QR-koder. Ved å skanne QR-kodene tas du til en nettside der du finner en audio guide og nyere og eldre fotografier fra området du befinner deg. Slik kan du selv se endringene Lillehammer har gjennomgått.

Billedkunst har en unik evne til å vise oss nye sider ved våre omgivelser og til å «vekke» vårt automatiserte blikk på landskapet og byen rundt oss. Ved å rette oppmerksomheten mot det unike ved kjøpmannsstaden og «porten til Gudbrandsdalen» før og nå, tilbys både byens innbyggere og tilreisende en interessant opplevelse og økt innsikt i Lillehammer bys rike historie og kulturliv.

Hvor er skiltene?

Skiltene dukker opp der vi ferdes til daglig og der vi aktivt må oppsøke dem – et fint utgangspunkt for en spasertur – en «kulturhistorisk stolpejakt». Blir du nysgjerrig kan du med mobilen enkelt finne nærmeste skilt og slik gjøre en rundtur ut av det. 

Fysisk kart over Kunstløypa kan du hente i museumsbutikkene

både på Lillehammer Kunstmuseum og på Maihaugen.

 

Obs! Hvis du har problemer med noen av QR-kodene kan du også finne en oversikt over alle verkene her.

 

 

Kunstløypa er et samarbeid mellom Stiftelsen Lillehammer museum, Lillehammer kommune, Lillehammer Sentrum Drift og Oppland fylkeskommune.